کتاب تغذیه در فوتبال

تاثیر تغذیه مناسب بر سلامتی و عملکرد بازیکنان و مربیانی که فوتبال حرفه ای و غیر حرفه ای  انجام می دهند کاملا شناخته شده است. امروزه تغذیه مطلوب به عنوان کلید آماده سازی تیم های برتر به شمار میرود.

:شماره مشاور رژیم آنلاین/پشتیبانی

09193775404
09193775404

: آدرس

: ایمیل

[email protected]